Image: 

Onze samenwerking met FFN

Nederlands

De Franse Naturisten Federatie; Om het naturisme te beschermen

De Franse Naturisten Federatie werd in 1950 door Albert Lecocq en de mede oprichters van het CHM opgericht, doordat zij de behoefte voelden om een naturistische beweging te organiseren door middel van een erkende federatie.

De Franse Naturisten Federatie (FFN) is een non-profit vereniging die bestaat uit 160 leden van aangesloten goedgekeurde verenigingen en naturistenstructuren met commerciële doeleinden, een administratieve Raad, een federaal bureau, en een aantal gespecialiseerde comités. Vandaag de dag omvat de federatie 360 naturisten organisaties (verenigingen, campings, bed & breakfasts en vakantiehuizen) verspreid over heel Frankrijk, om de 50 naturistenstranden met een officiële vergunning niet te vergeten. Al deze leden zijn te vinden op de website van de FFN: www.ffn-naturisme.com.

De rol van de FFN:

• Het promoveren van het naturisme in Frankrijk en bekendheid te geven aan een zo groot mogelijk aantal mensen door middel van verschillende communicatieve activiteiten.
• Het verdedigen van het naturisme tegenover de autoriteiten en erover waken dat de wetgeving zich niet op een negatieve manier ontwikkelt. De FFN kan bijvoorbeeld ingrijpen bij officiële instanties als een gemeente de naaktheid op een strand wenst te verbieden, waar het naturisme voorheen geoorloofd was.
• Het ondersteunen van naturistenverenigingen door middel van materiële, administratieve en financiële hulp.

De naturistenclubs:

Naturist zijn houdt niet op bij het naakt zijn in de zomer. Naturist zijn duurt het hele jaar door, door middel van verschillende strijdbare acties, zoals de nadruk op het respect en de bescherming van het milieu leggen. Het delen van deze waarden met andere naturisten wordt beloond in meer dan één opzicht en kan mede getoond worden door deelname aan een vereniging. U vindt de dichtstbijzijnde vereniging op de website van de FFN.

Le CHM héberge trois associations naturistes :
• De CSBCA (Club du Soleil de Bordeaux Côted'Argent - De Club van de Zon in Bordeaux en de Zilveren Kust): Contactpersoon: Jean-Claude ANTOINE - ffn-csbca@orange.fr
• Het NACA (Naturistes Amis de la Côte Aquitaine - De Naturistenvrienden van de kust regio Aquitaine): Contactpersoon: Jacques AVIGNON - jacques.avignon@gmail.com
• De CLN (Club Loisirs et Naturisme – Vrijetijds- en Naturistenclub): Contactpersoon: Christian SIMON - simonchristian@orange.fr
GENat (Groupe Ethique Naturiste) : Contactpersoon Jocelyne BREANT - jocebreant@aol.com
RSN (Respect Santé et Nature) : Contactpersoon Marc GALLIOT - respect-sante-nature@outlook.fr

Waarom lid worden?

• Om uw steun aan de naturistenbeweging te onderstrepen.
• Om u voor het naturisme in te zetten volgens de principes van de Internationale Naturisten Federatie.
• Om de Franse Naturisten Federatie financieel te steunen in haar missie de naturisten normen en waarden te verspreiden.

De inzet van het CHM:

Het jaar 2013 markeert een grote verandering in het functioneren van het CHM aangezien de tot nu toe verplichte naturisten licentie niet langer nodig zal zijn om in ons Centrum te kunnen verblijven. Deze nieuwe richting is uitgestippeld omdat de beslissing om lid te worden niet opgelegd moet zijn, maar het resultaat moet zijn van een bereidheid om zich uit overtuiging te verbinden.

Maar het CHM gaat voor alles door de Franse Naturisten Federatie te ondersteunen, door middel van een financiële hulp ten hoogte van het bedrag van de 2012 licentie verkopen. Onze samenwerking zal dan ook doorgaan en nog toegewijder worden om het naturisme en het respect voor deze waarden te bevorderen.

Het naturisme heeft een sterke federatie nodig, wij rekenen dan ook op uw steun!